ตัวบริการ VPS ของ WORLD FOREX | worldforex
ตัวบริการ VPS ของ WORLD FOREX

การใช้ VPS จะป้องกันคุณไม่ให้รับผลกระทบแต่อย่างใด จากปัญหาระบบอินเทอร์เน็ตทางผู้ให้บริการ ไฟดับเหตุฉุกเฉิน แล้วจะไม่ต้องเปิดเครื่องทิ้งไว้ตลอดเวลา

เชื่อมต่อ VPS ข้อมูลเพิ่มเติม

ข่าวสารจากบริษัท

เว็บไซต์ www.wforex.com เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท Existrade Limited บริษัทได้รับใบอนุญาตและปฏิบัติตามข้อกำหนดของใบอนุญาตจากคนะกรรมการบริการการเงินของวานูอาตู (VFSC) หมายเลขจดทะเบียนบริษัท 300236 ที่อยู่จดทะเบียน PO BOX 1276, Port Vila, Vanuatu, Republic of Vanuatu ยี่ห้อ World Forex ได้จดทะเบียนเมื่อปี 2550 ในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (BVI) เมื่อปี  2559 ลิขสิทธิ์สำหรับยี่ห้อ World Forex ถูกโอนไปยังบริษัท Existrade Limited

ess