การประกวด WORLDFOREX | worldforex
การประกวด WORLDFOREX

แข่งขันโดยใช้บัญชีทดลองและได้รังวาลจริง ลองใช้กลยุทธ์การค้าของ

ช่องทางได้กำไรโดยไม่ต้องลงทุน

บัญชีการประกวดมี่ลักษณะเหมือนบัญชีการค้าจริงในทุกประการ

โอกาสที่ดีลองใช้กลยุทธ์การค้าในตลาดจริงที่จะให้เห็นมีประสิทธิภาพหรือเปล่า

จำนวนเงินรังวาล

209 160 USD

ผู้ได้เข้าร่วม

16 416

ข่าวสารจากบริษัท

ess